Svenska Feng Shui Förbundet

The Swedish Feng Shui Association

Svenska Feng Shui Förbundet är en ideell förening för alla Sveriges Feng Shui konsulter och skolor.

Förbundet bildades den 10 januari 2008 och har till uppgift att erbjuda sina auktoriserade medlemmar en bred intressebevakning vad avser förutsättningar för, och villkor i yrkesutövningen.

Värna om enhetlighet, vara en betydelsefull mötesplats, samtidigt som förbundet arbetar för att stärka betydelsen av Feng Shui i Sverige.

Förbundet erbjuder konsumenter auktoriserade Feng Shui konsulter, skolor och utbildningar.

Förbundet verkar för att villkoren för utövande inom Feng Shui är sådana att vare sig ekonomiska, formella, kulturella eller sociala hinder skall finnas för ett kompetent yrkesutövande med målet att skapa en god konsultation och utbildning. Den enskilde konsulten och skolan har ett ansvar för att i sin yrkesverksamhet arbeta i enlighet med dessa strävanden

Vad står vi för

Den auktoriserade konsulten och skolan skall utgående från Svenska Feng Shui Förbundet stadgar och etiska regler främja respekten för sitt yrkesområde och kollegor.

En gemensam värdegrund skall styra det arbete och det sätt att bemöta de människor och de företag som anlitar en auktoriserad Feng Shui konsult eller skola.

Med omdöme och yrkesskicklighet genomföra en konsultation eller utbildning med hänsyn till konsumentens anspråk, önskemål och resurser.

Alla auktoriserade medlemmar har ett ansvar att fördjupa sin teoretiska kunskap med vidareutbildning för att öka respekt, yrkeskunskap och skicklighet.

Medlemskap/Auktorisation

Som auktoriserad medlem får du tillgång till SFSF:s medlemsforum, SFSF:s logga/medlemsbevis och synas på hemsidan.

Som auktoriserad medlem uppfyller du SFSF:s kriterier (se ansökningsblankett & Stadgar), fyll i och skicka in blanketten till SFSF.

För stödmedlem fyll i personuppgifter och skicka in blanketten till SFSF.

 

 

 

Ladda hem ansökninsblankett som pdf.

 

 

Svenska Feng Shui Förbundet, Sockenvägen 1, 475 31 Öckerö

info@svenskafengshuiforbundet.se

Ordförande Susanna Utbult